Systém obrany a historie

PROFI Defence®

Systém profesní obrany

PROFI Defence je moderní obranný systém, který zaujme svojí lehkostí a dynamičností. Tento systém je souhrn získaných zkušeností z působení v ozbrojených složkách a různých odvětvích bojových umění. PROFI Defence je výběr velmi účinných a jednoduchých technik, které v relativně krátké době zvládne takřka každý jedinec. Systém obrany je zajímavý nejen pro veřejnost, ale i pro profesní užití, jelikož klade velký důraz na gradaci síly. Osvojení si této gradace v praxi znamená, že napadený jedinec při obraně útočníkovi způsobí maximální bolest, ale nezraní jej (což oceňují hlavně složky IZS). Jelikož sebeobrana nemá pravidla, tento systém rovněž dbá na pacifikování útočníka v co nejkratším čase a nedílnou součástí je i znalost anatomie a motoriky lidského těla. Instruktoři k výuce využívají pro navození větší reálnosti i celotělové obleky, aby si student mohl velmi reálně sáhnout na stresovou obranu v případě napadení.

Jelikož i tento obranný systém má svoji historii a tradice, mohou se pokročilí cvičenci seznámit nejen s moderní nebo improvizovanou zbraní, ale také s tradiční zbraní jakou je například Karambit nebo Golok.  

Historie vzniku PROFI Defence

Kořeny obranného systému PROFI Defence sahají do daleké Indonésie. Obranný systém se zrodil z původního bojového umění Pencak Silat – styl Setia Hati Terate, který založil Ki Ageng Soerodiwirjo v roce 1903. Tento systém rozšířil do Evropy Cornelis Nicolaas Turpijn, který byl přímý student zakladatele Ki Ageng Soerodiwirjo a v tomto stylu získal 8.Dan (mistrovský stupeň). Mistr Turpijn se později se svou ženou odstěhoval do Holandska, kde dále vyučoval styl Setia Hati Terate a indonéské bojové umění získalo obrovskou popularitu a rozšířilo se dále do Evropy. Mistr Turpijn zemřel v Holandsku dne 31.července 1996.

Přímým žákem Mistra Turpijna byl Charles Joussot ve Francii, který získal 5.Dan a je zakladatelem organizace FISFO. Charles Joussot přizpůsobil původní bojové umění Setia Hati Terate nové době a dále ho rozšířil mezi bezpečnostní složky, zdravotnictví a do civilního sektoru. Ve Francii tento systém pevně zakořenil a instruktoři vedou semináře po celé zemi.

Do České republiky rozšířil systém FISFO S. Gazdik, který byl přímým žákem zakladatele FISFO Mistra Charlese Joussota a zde získal 3.Dan FISFO. S. Gazdik rovněž přizpůsobil systém FISFO a následně se rozhodl osamostatnit a založit firmu IAODG se systémem PRO DEFENCE IAODG.

Do našeho malého městečka Dvůr Králové nad Labem, systém rozšiřuje Petr Karban s jeho oddílem sebeobrany Self Defence Team DK. Petr Karban sloužící u Městské policie Dvůr Králové n. L., byl v asociaci IAODG přímým studentem S. Gazdíka. Zde působil v nejužším okruhu studentů tzv. Leader Team IAODG a získal technický stupeň Instruktor PRO DEFENCE IAODG a Instruktor Teleskopického obušku – systém ASP. Petr Karban v roce 2014 opouští řady IAODG a se svým týmem a oddílem Self Defence Team DK zakládá postupně nový styl PROFI Defence, který rozšiřuje dále mezi složky Městské policie, Policie ČR, Záchranáře, Armádu ČR a veřejnost. V současné době je Self Defence Team DK akreditovaným výcvikovým střediskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), pro rekvalifikaci, školení a výcvik instruktorů po celé ČR a jeho tým se skládá pouze z instruktorů s akreditací MŠMT (viz. Instruktoři). Instruktoři a asistenti instruktorů vyučují systém sebeobrany nejen složky IZS, ale i veřejnost a velkou pozornost věnují dětem a mládeži. 

Cornelis Nicolaas Turpijn

Charles Joussot

Petr Karban

Chceš se stát také Škorpionem a být součástí týmu? 

Chceš na sobě poctivě pracovat?

Chceš dodržovat etický kodex a být slušný člověk?

Staň se Škorpionem!

První návštěva je ZDARMA! Přijď to zkusit.